Design2Network

Design2Network er et udviklingsdrevet forskningsprojekt, der er støttet af Industriens Fond. Projektet har inddraget over 100 små og mellemstore danske underleverandører samt erhvervskonsulenter i skabelsen af koncepter og værktøjer til arbejde med ’Leverandørdreven innovation’.

Design2Network har et strategisk perspektiv, nemlig at ruste underleverandørerne til at udvikle deres forretning på en måde, der understøtter deres arbejde med at skabe innovative bidrag til kundernes udvikling. Dette strategiske arbejde rækker over flere niveauer – fra virksomhedens samlede netværk til konkrete aftaler i enkelte samarbejder.

  • I arbejdet med leverandørdreven innovation skal virksomhedens netværk af samarbejdspartnere evalueres, så de, der understøtter den fremtidige samarbejdsprofil, kommer i fokus.
  • Desuden skal virksomheden udvikle relationer til udvalgte kunder, leverandører samt andre partnere og ikke mindst til potentielle partnere, som de gerne vil opbygge relationer til.
  • Som led heri skal også interaktionen i konkrete samarbejder formgives i de konkrete udviklingsprojekter med kunder og leverandører.
  • Endeligt skal konkrete fælles aktiviteter og handlinger samskabes, så der sikres udnyttelse af parternes kompetencer i udviklingen af innovative koncepter og konkrete kundeudviklende projekter.

Design2Network har til formål at styrke danske underleverandørers innovative samarbejdsevne med deres kunder – kort sagt designe eller formgive den platform og ’roadmap’, virksomheden kan anvende som afsæt for sit fremtidige virke som innovativ kundeudvikler. Hensigten er at udvide råderummet for innovation.