Tag pulsen på din virksomhed

Testen giver en hurtig indikation af, om din virksomhed arbejder mest som kundetilpasser eller kundeudvikler.

Det kan også være, at din virksomhed er opdelt i to forretningsmodeller, hvoraf den ene er fokuseret på standardleverancer, og den anden varetager udviklingsprojekter – i så fald beslutter du på forhånd, hvilket område du udfylder testen for.

Testen er delt i fire emner. Under hvert emne er der en række spørgsmål, og du skal vælge, i hvilken grad to forskellige udsagn passer bedst til måden, I arbejder på i din virksomhed. Det kan måske være svært at vælge mellem de to udsagn, men vælg det, som umiddelbart passer på den måde, I oftest arbejder på. Hvis begge udsagn er lige aktuelle for jer, skal du vælge den midterste.

1. Tilgang til innovation

Innovation skaber vi internt i virksomheden eller overlader til eksterne interessenter.
Innovation skaber vi altid i samarbejde med andre.
Innovation er en integreret del af vores hverdag. Vi har et innovationsteam eller en innovationsafdeling.
Den daglige drift og serviceringen af kunderne er den vigtigste prioritet i vores hverdag. Innovation arbejder vi med, når der er behov for det.
Forandringer i virksomheden stammer som oftest fra ledelsen.
Alle medarbejdere har stor indflydelse på virksomhedens generelle udvikling. Vi har alle et ansvar for løbende at forandre virksomheden i samarbejde med vores forskellige partnere.
Når der opstår idéer til innovationer, løses disse i virksomhedens etablerede funktioner (indkøb, produktion, udvikling, salg, administration).
Når der opstår idéer til innovationer, oprettes et projektteam, som løser udviklingsopgaver i samarbejde med kunder og andre partnere.

2. Kunderelation

Vi arbejder løbende med at afstemme forretningsmæssige interesser med kunden.
Vores primære opgave er at opfylde kundens ønsker og interesser.
Kunderne vælger os, fordi vi er fleksible og gerne tilpasser os kundens behov.
Kunden vælger os, fordi vi er proaktive og er med til at sætte dagsordenen. Fx bringer vi forslag i spil, som kunden ikke selv har efterspurgt.
Vores fornemste opgave er at levere det produkt/den service, kunden har efterspurgt, og give tilhørende teknisk sparing.
Vores opgave er at være udviklingspartner for kunden og levere et bredt værditilbud i form af viden og rådgivning inden for fx marked, kunder og leverandører, trends, teknologi mm.
Faste samarbejdsmetoder er vigtige midler til at skabe samarbejdet med vores kunder og leverandører.
Vores samarbejde med kunder og leverandører er behovsbaseret, og vi bruger ingen fast definerede metoder til at skabe samarbejdet.

3. Før og efter udvikling

Vi samarbejder som oftest med kunden om åbne samt komplekse problemstillinger, og vi er med til at skabe rammerne for udvikling.
Vi løser som oftest konkrete og på forhånd veldefinerede problemstillinger stillet af kunden.
Det første vi gør efter at have modtaget en opgave fra kunden, er at udspecificere efterspørgslen og vurdere, hvilke ressourcer den ønskede opgave kræver.
Vores tilgang til opgaveløsning hos en kunde er at analysere dennes marked og situation for at finde kundens konkrete behov.
Vi involveres typisk ved kundens produktionsopstart.
Vi involveres typisk tidligt i kundens udviklingsfase, og vi er med til at definere det konkrete behov.
Vi varetager produktionsopfølgende aktiviteter som for eksempel montage, dokumentation, kvalitetstjek, instruktioner, kundeservice eller after sales marketing.
Vores samarbejde med kunden stopper efter produktion og ordrelevering.

4. Under udvikling

Vi leverer værdi, som medvirker til kundens udvikling ved at bidrage med viden samt påvirke og guide kunden til, hvordan opgaven skal løses.
Vores værdibidrag til kunden er baseret på specifikke forespørgsler fra kunden.
Det er kunden, der leverer viden om markedet og deres kunder til den udvikling, vi laver til dem.
Vi indsamler selv viden og indsigt fra kundens kunder, egne leverandører og det omkringliggende netværk til brug i udviklingen.
Vi udvikler på baggrund af kundens og/eller egen viden om tekniske muligheder.
Vi søger viden om tekniske muligheder blandt flere partnere og i vores netværk med flere aktører.
Vores leverandører leverer løsninger på baggrund af vores specifikke ordrer.
Vores leverandører bidrager med viden og rådgivning før eller under vores udviklingsproces.

Ikke kategoriseret

Dine oplysninger

Branche* (Klik her)
  • Tekstil
  • Plast
  • Metal
  • Fødevareindustrien
  • Konsulent
  • Andet

Når du trykker "Se resultat", gemmes dine oplysninger.
Det er kun Design2Network, der har adgang til disse,
og de bliver ikke videresendt eller på anden måde delt.