LP Kolding

Værdiskabelse gennem tætte relationer

For stålvirksomheden LP Kolding er tæt kommunikation med kunder og leverandører nøglen til, at de kan levere en merværdi til deres kunder. Virksomheden producerer primært kundetilpassede løsninger indenfor tanke, units og procesudstyr, og LP Koldings mål er at tilpasse og forbedre de oplæg, som kunderne selv kommer med. ”Det er jo kundetilpassede løsninger, vi laver, for i hvert fald 80 %’s vedkommende af omsætningen. Det er kundedesign og kundetilpassede løsninger. Vi laver ikke noget til lageret overhovedet. Det er kundernes produkter, vi laver”, forklarer administrerende direktør Mogens Andreasen.

På både kunde- og leverandørsiden tilsigter virksomheden at have langvarige relationer. For LP Kolding er det væsentligt med tillid og geografisk nærhed. Jo mere komplekse opgaverne er, jo vigtigere er det med nærhed til leverandørerne: ”Vi skal selv følge det løbende. Fordi det er vores ansvar, at det her, det bare er i orden. Der tør vi ikke gå for langt væk.”

Når kunderne henvender sig, så indledes en tæt dialog, hvor de diskuterer, hvordan LP Kolding kan levere en løsning, som kan gavne og forbedre kundens oplæg. LP Kolding kan bl.a. bidrage med design af produktet. Mogens Andreasen laver alle skitser, mens andre medarbejdere tegner: ”Der er tit sådan nogle datasheets med, så man har noget at gå ud fra, når man begynder at tegne. Det er som regel fastlagt. Men denne her procedure med tegningen, eller dimensionering og beregning, det bruger vi også underleverandører til.” Den visuelle fremstilling af produkterne har også en betydning, og derfor designer de tankene, så de ser ordentlige ud. Se mere her.