Branchebilleder

Rapporterne henvender sig til virksomhedsledere, konsulenter og andre med en særlig interesse for de fire brancher.

4 rapporter er udgivet, som skaber indsigt i baggrunden for udviklings- og forskningsprojektet Design2Network: Hvad præger dynamik, konkurrence og samarbejde i den danske fremstillingsindustri? Det sker med et særligt fokus på de mange underleverandører, som befolker industrien. Hvilke udfordringer står underleverandørerne overfor, hvilke veje frem ser de, og hvilke iagttagelser har de gjort i og omkring branchen?

Der er udgivet rapporter for:

Rapporterne er baseret på en række casestudier foretaget blandt virksomheder i branchen. Disse casestudier er gennemført for at belyse forskellige indfaldsvinkler til samarbejde, synsvinkler på rollen som underleverandør og strategiske såvel som ledelsesmæssige perspektiver, som præger underleverandørernes syn på fremtiden. Desuden inddrages information fra relevante hjemmesider, brancheforeninger og ikke mindst fra interviewpersoner med dyb indsigt i industrien og dens underleverandører. Disse brancheeksperter er inviteret for at nuancere de generelle tendenser i branchen og give deres syn på fremtidens udfordringer samt muligheder. Til sidst støtter rapporterne sig op af et statistisk signalement udarbejdet af Design2Network for de fire brancher.

branchebilleder