Artikler

Her har vi samlet en række artikler, som alle behandler leverandør- og underleverandørforhold.

Fødevareindustrien

Paradigmeskifte med globale opbrud og lokale tendenser
Denne rapport har til formål at skitsere dynamikker, konkurrence og samarbejde i den danske fødevareindustri. Rapporten har et særligt fokus på de mange leverandører i fødevareindustrien: Hvilke udfordringer står leverandørerne overfor, hvilke veje frem ser de, og hvilke fremtider ser de for branchen?
Download artiklen

Tekstil- & beklædningsindustrien

Fra industriel pioner til designdreven innovation
I denne rapport tegnes et billede af nuancer og mønstre af udviklingen i tekstil- og beklædningsbranchen i Danmark som baggrund for det udviklingsdrevne forskningsprojekt Design2Network. Hvad præger dynamikken, konkurrenceevnen og det innovative samarbejde i tekstil- og beklædningsindustriens virksomheder?
Download artiklen

Plast- & gummiindustrien

En ung industri i støbeformen
I denne rapport tegnes et billede af dynamikken i plast- og gummiindustrien i Danmark. Hvad præger udviklingen, konkurrenceevnen og det innovative samarbejde i plast- og gummiindustriens virksomheder? Det sker med et særligt fokus på de mange underleverandører i industrien. Hvilke udfordringer står underleverandørerne overfor, hvilke fremtidige veje ser de, og hvilke tanker gør de sig om branchens udvikling?
Download artiklen

Værktøjsrapport: Samarbejdsguide

Skab et solidt fundament for det gode udviklingssamarbejde
Samarbejdsguiden bruges som rammeaftale i det konkrete udviklingssamarbejde med udvalgte partnere fra dit forretningsnetværk. Værktøjet skaber grundlag for løbende diskussioner og planlægning mellem alle samarbejdets partnere – både underleverandører, leverandører og kunder.
Download artiklen

Værktøjsrapport: Interaktionscirkel

Kender du samarbejdets udviklingsmuligheder?
Interaktionscirklen sætter fokus på virksomhedens samarbejde med kunder og leverandører i de indledende og forberedende aktiviteter i en udviklingsproces. Målet er at blive involveret tidligere i kundernes innovative aktiviteter – så virksomheden helt fra starten kan bidrage til den bedst mulige løsning på kundens problem. Værktøjet skaber klarhed over virksomhedens opgaver og aktiviteter i konkrete udviklingsprojekter med kunder og leverandører. Samarbejdets karakter i projektets forskellige faser specificeres: fra idé- og konceptudvikling til produktion og after-sales service.
Download artiklen

Jern- & metalindustriens underleverandører

Traditioner i opbrud - mod nye tider
Rapporten giver indsigter i baggrunden for udviklings- og forskningsprojektet Design2Network: Hvad præger dynamik, konkurrence og samarbejde i den danske jern- og metalindustri? Det sker med et særligt fokus på de mange underleverandører, som befolker jern- og metalindustrien. Hvilke udfordringer står underleverandørerne overfor, hvilke veje frem ser de, og hvilke iagttagelser har de gjort i og omkring branchen?
Download artiklen

Værktøjsrapport: Leverandørdreven innovation

Koncepter og værktøjer i overblik
4 konkrete værktøjer til brug for små og mellemstore underleverandører, der ønsker at styrke konkurrenceevnen gennem et innovationsudviklende samarbejde med deres kunder og deres egne underleverandører. Værktøjerne kan inspirere det strategiske og ledelsesmæssige arbejde med udvikling af samarbejdsflader, der kan styrke virksomheders rolle som innovative kundeudviklere.
Download artiklen

Værktøjsrapport: Netværksportefølje

Din vej til at blive innovativ kundeudvikler
Netværksporteføljen er et værktøj, der skaber overblik over din virksomheds eller organisations netværk af samarbejdspartnere. Værktøjet gør dig i stand til at beslutte, hvilke partnere i netværket, som du gerne vil samarbejde mere eller mindre med. Og hvordan du kan sammensætte en portefølje af partnere med henblik på at opnå dit mål.
Download artiklen

Værktøjsrapport: Relationskort

Få overblik og brug dit forretningsnetværk
Relationskortet anvendes til analyse af den samarbejds- og konkurrencesituation, som en virksomhed står i sammen med andre virksomheder. Det beskriver hvad og hvordan samarbejdet foregår, hvilke aktiviteter parterne laver sammen, og hvilke ressourcer der deles i relationerne.

Download artiklen

Leverandørdreven innovation og udvidelsen af det innovative råderum

Koordination af samarbejde om innovation – i relationen til både kunde og leverandør
Et afgørende kendetegn ved det innovative samfund er evnen til at kombinere eksisterende produktionsfaktorer – det være sig viden, komponenter, materialer, metoder, koncepter – på nye måder. Når dertil føjes strømmen af ny viden, nye materialer mm., stiger de innovative muligheder og den innovative kompleksitet.
Download artiklen